Plan i program seminara- početak 25.10.2014.

SOVA TEACHER TRAINING FOR KINDERGARTEN TEACHERS OF ENGLISH

METODIČKI SEMINAR ZA VODITELJE PROGRAMA UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆIMA

 

Početak seminara:25.10.2014.

Završetak seminara:13.12.2014.

Dani održavanja: subotom

Vrijeme održavanja:
1.-6. subota: po 4 nastavna sata /9:30.11:00-pauza-11:30-13:00
7. subota: 6 nastavnih sati 9:30-11.45-pauza-12.15-14:30

Broj nastavnih sati: 30

9:30-11:45-pauza-12:15-14:30 (7. subota)

Mjesto održavanja: SOVINE prostorije, Hebrangova 21

Voditeljica seminara: Jadranka Ušnik, prof.

Način prijave: Prijavnicu slati na e-mail sovanet@sova.hr ili faks 01/48 30 645

Cijena seminara: 1.500,00 kn (pdv uključen)

 

Plan i program seminara

 

MODUL 1: RIME I PJESME (12 nastavnih sati/1.-3. subota)

MODUL 2: IGRE (4 nastavna sata/4. subota)

MODUL 3: PRIČE (8 nastavnih sati/5.-6. subota)

MODUL 4: KURIKUL I JEZIČNI SILABUS ((6 nastavnih sati/7. subota)

 

MODULE 1

Methodology 1/Theory: RHYMES, CHANTS & SONGS

1 Why use rhymes, chants & songs

2 How to select rhymes, chants or songs

3 How to do rhymes, chants & songs

Workshop 1: RHYMES, CHANTS & SONGS/1

1 Rhymes, chants and songs to start with

Workshop 2: RHYMES, CHANTS & SONGS/2

1 Cumulative rhymes

2 Tongue twisters

3 Nonsense rhymes

Workshop 3: RHYMES, CHANTS & SONGS/3

1 Topical songs and rhymes

2 Songs and rhymes for special days

Workshop 4: RHYMES, CHANTS & SONGS/4

1 Games children play

Methodology 1/Practice

1 How to do rhymes, chants & songs

 

MODULE 2

Methodology 2/Theory: PLAY AND GAMES

1 The importance of play and games in foreign language learning

Workshop 1: LANGUAGE GAMES

1 Playing language games

Methodology 2/Practice: LANGUAGE GAMES

1 How to use language games

Workshop 2: FROM PLAY TO PRACTICE

1 Using puppets

2 Pretend play

3 Communicative activities

4 Situational learning

 

MODULE 3

Methodology 3/Theory: STORIES

1 Why use (authentic) stories

2 How to select stories

3 Classics/Authors of interest

4 Wall picture storybook

5 How to do stories

Workshop 1: AUTHENTIC STORIES

1 Stories to start with

2 TPR stories

Workshop 2: THE ART OF STORYTELLING

1 Reading a story vs. telling a story

Workshop 3: DRAMA ACTIVITIES /DRAMATISATION

1 Pre-dramatisation and while-dramatisation activities

Workshop 4: USING STORIES FOR EDUCATIONAL AIMS

1 Story projects

2 Stories for thinking

Methodology 3/Practice: STORIES

1 How to do stories

 

MODULE 4

Methodology 4/Theory: CURRICULUM & LANGUAGE SYLLABUS

1 Language curriculum vs. kindergarten curriculum

2 Topics and vocabulary

3 Language skills

Workshop 1: TEACHING RESOURCES

1 Coursebooks

2 Websites of interest

3 Suggestions for further reading

Methodology 4/Practice: LESSON PLANNING

1 How to write daily, monthly and annual plans • Radno vrijeme referade

  Referada je za Vas otvorena:

  Ponedjeljkom i utorkom od 08 do 18 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 08 do 16 sati.

  Telefon: 01/48 30 570
  Fax: 01/48 30 645
  sova@sova.hr

 • CELA tečajevi

  SOVA je ZLATNI PARTNER Britanskog Savjeta u okviru Addvantage programa.

  Zaslužili smo to velikim brojem polaznika koje pripremamo za CELA tečajeve.

 • Ispiti u SOVI

  Naš ispitni centar pruža mnoge mogućnosti:

  - Ispit o znanju jezika
  - Ispit o poznavanju jezika
  - Jezični dio ispita za sudske tumače
  Međunarodne diplome:
  - Ispiti općeg jezika, diplome Pearson
  - Ispiti općeg i poslovnog i specijaliziranog jezika, diplome LCCI