Napredovanje i završetak programa

SVJEDODŽBE:

Na kraju modula znanje polaznika vrednuje se pisanom i usmenom provjerom koja je uvjet za prelazak u sljedeći modul. Nakon položene provjere polaznici dobivaju uvjerenje o uspješno završenom modulu u okviru određenog stupnja.

Na kraju stupnja provjeravaju se i ocjenjuju kompetencije stečene tijekom pohađanja svih modula: u pismenom se dijelu provjerava slušanje, pisanje i čitanje te vladanje jezičnim strukturama, a u usmenom dijelu govorna produkcija i govorna interakcija. Nakon položene provjere polaznici dobivaju svjedodžbu o položenom stupnju prema javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

NAPREDOVANJE:

Izvođenje programa učenja jezika za svaki je stupanj podijeljeno na module. Svaki modul s provjerama i ispitima traje najmanje 70 nastavnih sati.

Program svakog stupnja nadovezuje se na prethodni, vodeći računa o jednakomjernoj progresiji.
Nastava je učinkovito planirana i organizirana, s jasnim pedagoškim pristupom, tako da su polaznicima jasni ciljevi učenja.
Učenje se ostvaruje kroz proces nastave u kojoj se kroz različite oblike rada kod polaznika razvijaju navike samostalnog, suradničkog i timskog rada, strategije i tehnike učenja te svijest o vlastitom učenju i napretku, vodeći računa o afektivnim i kognitivnim mogućnostima svakog polaznika.

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika tečaja te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Nastavnik neprestano prati napredak svakog polaznika i o tome vodi bilješke, a zajednička provjera obavlja se najmanje dva puta tijekom modula da bi se vidjelo na čemu treba još poraditi.
Na kraju modula znanje polaznika vrednuje se pisanom i usmenom provjerom koja je uvjet za prelazak u sljedeći modul. Nakon položene provjere polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenom modulu u okviru određenog stupnja.

Na kraju stupnja provjeravaju se i ocjenjuju kompetencije stečene tijekom pohađanja svih modula: u pismenom se dijelu provjerava slušanje, pisanje i čitanje te vladanje jezičnim strukturama, a u usmenom dijelu govorna produkcija i govorna interakcija. Nakon položene provjere polaznici dobivaju svjedodžbu o položenom stupnju prema javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

Nastava je organizirana u ugodnom i prijateljskom ozračju kako bi polaznici bili što zadovoljniji i motivirani za učenje i suradnju.