Što Vas najčešće zanima

Koliko stupnjeva ima pojedini program?
- Programi imaju 6 stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1, C2) i 10 modula (A1.1., A2.1, B1.1, B1.2...).

Kako se svjedodžba upisuje u e-radnu knjižicu od 01.07.2013.?
- Od 01.07.2013. radna knjižica prestala je važiti kao javni dokument.
S originalnom svjedodžbom potrebno je otići u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koji će promjenu upisati u e-radnu knjižicu.
Sa sobom ponesite:
- osobnu iskaznicu
- ispravu o obrazovanju u izvorniku - svjedodžbu

Kakva je razlika između međunarodno priznate diplome i svjedodžbe koja je javna isprava?
- Obje su vrlo korisne, a osnovna je razlika u svrsi za koju vam svjedodžba treba. Svjedodžba koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu korisna je kod traženja ili promjene zaposlenja. Međunarodne diplome mogu također poslužiti kao dokaz o znanju jezika prilikom zapošljavanja, ali se prvenstveno koriste za školovanje ili zapošljavanje u inozemstvu.

Treba mi potvrda o znanju jezika, a ne želim ići na tečaj.
- Ako trebate potvrdu o poznavanju jezika na odgovarajućoj razini znanja prema standardima Vijeća Europe možete, uz prethodnu najavu u našoj referadi, svaki tjedan pristupiti ispitu o poznavanju jezika.
Trebate li svjedodžbu koja je javna isprava i kojom dokazujete znanje jezika za stupnjeve A1, A2, B1, B2, C1 ili C2, trebate pristupiti ispitu koji se održava jednom mjesečno, a ispitni su rokovi objavljeni na našim stranicama. Za ispit se trebate prijaviti uz popunjenu prijavnicu najmanje 15 dana prije ispitnog roka.

Imam predznanje, kako se određuje u koji se stupanj mogu uključiti?
- Svoje predznanje možete provjeriti na našem online testu.

Do sada sam pohađao tečaj u drugoj školi, kako se uključiti u SOVIN tečaj?
- Imate li iz druge škole svjedodžbu sa stupnjem jezične kompetencije prema CEF-u, u SOVI možete bez provjere upisati idući stupanj/modul. U protivnom trebate položiti razredbeni ispit ili se testirati na našem online testu.