Učenje stranih jezika za odrasle- SOVA učilište

Osobe s navršenih 15 godina života mogu se školovati na SOVA jezičnom učilištu što im donosi brojne pogodnosti - prvenstveno kvalitetne i verificirane programe učenja stranih jezika i svjedodžbu javnu ispravu.

Nastavni program učenja stranog jezika za odrasle usklađen je s europskim referentnim okvirom, a njegov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

U SOVA jezičnom učilištu polaznici usvajaju jezična znanja kroz razvoj vještina čitanja, pisanja, slušanja, govorne interakcije i govorne produkcije. Naglasak je na komunikaciji - polaznici se od samog početka aktivno uključuju u nastavu. Izvođenje nastave je interaktivno i polaznike se neprestano ohrabruje da na temelju vlastitih predispozicija, sposobnosti i usvojenog znanja donose zaključke (indukcija-dedukcija) o novim jezičnim strukturama.

Pratimo napredak i potrebe svakog pojedinog polaznika i redovito im dajemo povratnu informaciju o postignutoj razini jezične kompetencije u svim vještinama. Osim rada na jeziku, veliku pažnju posvećujemo kulturi i civilizaciji. U tom smislu organiziramo radionice s izvornim govornicima, kulturološke tribine, projekte, natjecanja i dr. zahvaljujući kojima polaznici imaju priliku proširiti svoja znanja o drugim kulturama. Na taj način istovremeno nastojimo promicati međukulturalnu toleranciju.

Na kraju položenog stupnja polaznici dobivaju svjedodžbu koja je javna isprava i upisuje se u e-radnu knjižicu.