Učenje stranih jezika za djecu- SOVA Junior

Pridruži se generacijama zadovoljnih polaznika, budi i ti Sovin Junior!

Naši su Juniori uspješni jer:

- nastavu kreiramo tako da svako dijete potičemo da napreduje prema vlastitim sposobnostima, a u skladu s grupnom dinamikom
- koristimo suvremene nastavne sadržaje i provjerene metode
- kontinuirano pratimo djetetov napredak u svim jezičnim vještinama (čitanje, pisanje, slušanje, govor)
- izvještavamo roditelje o djetetovu napretku preko izvještaja o uspjehu i roditeljskih sastanaka
- djecu podučavamo o kulturološkim i civilizacijskim obilježjima jezika
- posebnu pozornost posvećujemo razvoju i njegovanju jezika kroz dijalog i diskusije