Izjava o privatnosti

Sova Varšavska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 141, podružnica Varšavska 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 85366950288/ MBS: 080505265 Trgovački sud u Zagrebu Tt-10/22993-5, temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, zastupa Marina Curman i
SOVA Jezično učilište, sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 14, OIB: 91784319952 / MBS: 080687530 Trgovački sud u Zagrebu Tt-09/1616-2
(u daljnjem tekstu: „SOVA“) vodi brigu o sigurnosti Vaših osobnih podataka koje nam dajete korištenjem Internet stranica https://www.sova.hr

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni. SOVA prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. SOVA ne dijeli vaše podatke s drugim stranama, a vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog koje su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili zakon.
Kada nam šaljete e-mail s vašim osobnim podacima s komentarom ili upitom, SOVA te podatke koristi isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika. To može uključivati komunikaciju unutar povezanih društava ili slanje obavijesti o radu SOVE.
Na određenim mjestima na stranici (online testiranje, online upisi, prijava na seminar/radionicu/trening, upis na e-mailing listu i sl.) vaši podaci će se koristiti u svrhu kontakta i evidencije korisnika stranice, polaznika tečaja i sl.te će se korititi u svrhu statističke obrade posjećenosti stranice ili za slanje obavijesti o radu i ponudi SOVE. Svaki korisnik će moći na vlastiti zahtjev napraviti ispis s e-mail liste.

SOVA se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima naših polaznika i korisnika, na način da prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, kao i odluku žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mjesto stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja/radnje izvršena na osobnim podacima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim podacima.

Registracijom i samim pristupanjem na internet stranici SOVE korisnik daje suglasnost da SOVA obrađuje njegove osobne podatke navedene u online upisu ili online testiranju.
Ti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga SOVE. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju, te se s istima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim propisima. Svi navedeni osobni podaci dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. SOVA ih ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim stranama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici SOVE i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik ne želi da SOVA više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to pismeno javiti putem e-mail poruke na e-mail adresu: sova@sova.hr

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

  • za vaše korištenje usluga
  • za pružanje usluga i izvršavanje vaših zahtjeva i upita
  • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala
  • radi unaprjeđenja našeg poslovanja
  • radi komunikacije s vama
  • u druge svrhe uz vašu pisanu privolu

 

ONLINE UPIS I ONLINE TESTIRANJE:
Podaci koje unesete u online upis ili prilikom online testiranja služe isključivo zaposlenicima SOVE kako bi mogli stupiti s vama u kontakt vezano uz upis u odabrani tečaj ili vezano uz obavijest o organizaciji tečaja. Prilikom ispunjavanja podataka u online upisu tražimo vas prihvaćanje Ugovora o pohađanju tečaja te su u ugovoru navedeni i svi podaci vezano uz zaštitu osobnih podataka naših polaznika.

Ova izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu s zakonodavstvom Nećemo posebno obavještavati naše korisnike o tim promjenama. Preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:
Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo brisanja ("pravo na zaborav") u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka