Jezični dio ispita za sudske tumače

JEZIČNI DIO ISPITA ZA SUDSKE TUMAČE - C2

U ponudi SOVE je jezični dio ispita za sudske tumače za engleski i njemački jezik.

OPIS ISPITA

TEST ČITANJA je integrirani test gramatičkih struktura i čitanja. U njemu se provjerava znanje gramatike na razini C2 (transformacije, kolokacije, frazeologija, nijanse značenja) te relevantna pravna terminologija iz područja građanskog i trgovačkog prava. Trajanje testa je 60 minuta.

TEST PISANJA sastoji se od dva dijela: prvi je dio poslovno pismo ili mail klijentu (uglavnom kratki osvrt o obavljenim konzultacijama s tuženikom/tuženim nakon pokretanja parničnog postupka ili pismo preporuke o pravnom lijeku), a drugi je dio prijevod kraćeg ugovora s hrvatskog na engleski. Trajanje testa je 90 minuta.

TEST SLUŠANJA sastoji se od dva dijela: prvi dio je slušanje prezentacije jednog govornika uz popunjavanje dijelova teksta konkretnim podacima, a drugi dio je slušanje kraćih izjava nekoliko govornika, a naglasak je na sposobnosti kandidata da razlikuje bitne od nebitnih informacija u autentičnom kontekstu. Trajanje testa je 45 minuta.

TEST GOVORA sastoji se od dva dijela: prvi dio testira govornu reprodukciju prepričavanje tj. sažimanje nekog pravnog teksta npr. ugovora, tužbe, raznih podnesaka, članaka iz javnih glasila s pravnom tematikom...), a drugi govornu produkciju i interakciju (razgovor s ispitivačem vezano na neku od pravnih tema, uglavnom iz područja građanskog, trgovačkog i međunarodnog prava). Trajanje testa je 30 minuta.

Nakon provedenog ispita, kandidati od ispitivača odmah dobivaju povratnu informaciju o uspjehu, a svjedodžbu-javnu ispravu u roku od tri radna dana.

Prijavu i uplatu trebate izvršiti najkasnije 15 dana prije ispitnog roka.

Ispitni rokovi: subotom u 09:00h, jednom mjesečno. Ispiti se održavaju:
2020.- 11.09*., 24.10., 28.11., 19.12.
2021.
30.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06.

Mjesto održavanja: Varšavska 14, Zagreb

Cijena ispita: 1.250,00 kn

Uplatu možete izvršiti u referadi Varšavska 14 ili uplatom na račun: HR7924020061100606584 (Erste banka)

Prijavnica