Ispit za stupanj znanja jezika

ISPIT ZA STUPANJ ZNANJA JEZIKA (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Ispiti su namijenjeni kandidatima koji nisu polaznici Sovinih tečajeva, a žele dobiti svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Sukladno standardima Vijeća Europe, ti se ispiti održavaju na 6 nivoa znanja: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Od kandidata se očekuje da ima potrebno predznanje za stupanj koji želi polagati.

Ispit traje tri školska sata i sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio obuhvaća tri testa:

1. Integrirani test gramatičkih struktura i čitanja

2. Test pisanja (zadani format ovisno o stupnju koji se polaže)

3. Test slušanja (dva autentična teksta te pripadajući zadaci)

Usmeni dio obuhvaća tri dijela:

1. Kratki intervju s kandidatom

2. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)

3. Test govorne interakcije (razgovor i polemika s ispitivačem na zadanu temu)

Po završenom ispitu kandidatu se u roku od tri dana izdaje svjedodžba.

Ispitni rokovi: petkom u 10:00h, jednom mjesečno (osim blagdana i praznika). Ispiti se održavaju:
2020.-  11.09., 02.10., 06.11., 04.12.
2021. – 08.01., 05.02., 05.03., 09.04., 07.05., 11.06.

Cijena ispita: 950,00 kn

Postupak prijave: prijavnicom u referadi Sove, Varšavska 14 ili pošaljite prijavnicu faxom: 01/ 4830 645. Molimo Vas da navedete broj mobitela i/ili e-mail adresu, kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe.

Uplatu možete izvršiti u referadi Varšavska 14 ili uplatom na račun: HR7924020061100606584 (Erste banka).

Mjesto održavanja ispita: Varšavska 14, Zagreb

Prijavu i uplatu trebate izvršiti najkasnije 15 dana prije ispitnog roka.