Engleski za juniore

S obzirom na to da je učenje jezika kontinuitet, svaki stupanj jezične kompetencije koji dijete postigne sadrži trud, rad i rezultate prethodnog stupnja - tako i svaki ispit za međunarodnu diplomu za koji se odlučite testira integrirane jezične vještine i znanja u službi pismene i usmene komunikacije.
Cilj međunarodnih ispita prije svega je nagraditi djecu za napredak, potaknuti ih na daljnje učenje, ali im jednako tako dati procjenu postignutih vještina kao i preporuku za budući rad.
Ove diplome bit će im korisno iskustvo i priprema za polaganje različitih ispita u tinejdžerskim godinama koji će im biti neophodni za upis na diplomske i dodiplomske studije u inozemstvu.

Pearson

Firstwords, A1.3 - prema Vijeću Europe
Springboard, A1 - prema Vijeću Europe
Quickmarch, A2.1 - prema Vijeću Europe
Breakthrough, A2 - prema Vijeću Europe