Što su i čemu služe međunarodne diplome

Međunarodno priznate diplome koriste se prilikom školovanja u inozemstvu ili kao dokaz znanja jezika kod zapošljavanja u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Vrlo su popularne, osobito među mlađim osobama. Posljednjih godina, osim diploma općeg jezika, sve se više traže i usko specijalizirane diplome iz poslovnog komuniciranja te iz područja pravnog i poslovnog jezika.
Za dobivanje međunarodne diplome potrebno je položiti ispit koji provode međunarodne ustanove ili profesori SOVE.

Vodeći svjetski centri nalaze se u SOVI:

Sveučilište Cambridge
Pearson
LCCI - Londonska gospodarska komora
Goethe Institut