Što su i čemu služe međunarodne diplome

Međunarodno priznate diplome koriste se prilikom školovanja u inozemstvu ili kao dokaz znanja jezika kod zapošljavanja u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Vrlo su popularne, osobito među mlađim osobama. Posljednjih godina, osim diploma općeg jezika, sve se više traže i usko specijalizirane diplome iz poslovnog komuniciranja te iz područja pravnog i poslovnog jezika.
Za dobivanje međunarodne diplome potrebno je položiti ispit koji provode međunarodne ustanove ili profesori SOVE.

Vodeći svjetski centri nalaze se u SOVI:

Pearson
Pearson je renomirana međunarodna multimedijska kuća koja se bavi obrazovanjem, izdavaštvom i poslovnim informiranjem u čijem su portfelju Financial Times, Economist, Longman i Penguin.
Pored toga, Pearson je razvio jedan od vodećih međunarodno priznatih programa testiranja za kandidate kojima engleski nije materinji jezik - PTE (Pearson Test of English) i to:
PTE YLE - za najmlađe
PTE GENERAL za potrebe daljeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.
SOVA je jedini licencirani centar u Hrvatskoj za provođenje Pearson ispita.
Ovdje
pogledajte popis ustanova i institucija gdje se u svijetu priznaje Pearson ispit.

Sveučilište Cambridge
LCCI - Londonska gospodarska komora
Goethe Institut