Metodički seminar za odgojitelje / Početak 24.2.18.

Sova Teacher Training for Kindergarten Teachers of English

METODIČKI SEMINAR ZA ODGOJITELJE-VODITELJE PROGRAMA UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆIMA

 

Za praćenje seminara preporuča se minimalno jezično predznanje na razini B1-B2.
Po završetku seminara, 5 modula/35 nastavna sata, stječe se SOVINO UVJERENJE o završenoj metodičkoj edukaciji.

Voditeljica programa je prof. Jadranka Ušnik, iskusna metodičarka i autorica nastavnih materijala za učenje engleskog jezika u predškolskoj dobi.

Početak seminara: 24.2.2018.


Završetak seminara: 21.4.2018.


Broj nastavnih sati: 35 (1.-6. subota: 4 nastavna sata; 7. subota: 5 nastavnih sati; 8. subota: 6/5+1 nastavnih sati)

Vrijeme održavanja: 9:30-11:00 – pauza – 11:30-13:00 (1.-6. subota)

      9:30-11:45 – pauza – 12:15-13:45 (7. subota)
                  9:30-11:45 – pauza – 12:15-13:45-14:30 (8. subota)

Mjesto održavanja: SOVINE prostorije, Gundulićeva 63

Način prijave: Prijavnicu slati na e-mail sovanet@sova.hr ili faks 01/48 30 645

Cijena seminara: 2.000,00 kn (pdv uključen)

Prijava se potvrđuje cjelokupnom uplatom a najkasnije do 18.4.2018.
Žiro-račun: HR7924020061100606584 Erste  : s naznakom:TT metodika

 Plan i program seminara-pogledajte

 

 Prijava ONLINE
(e-mail i telefon su tajni podaci i služe samo za potrebe škole)

  

 


Ime Prezime
Bednjanec Marija
Pokrajac Zvjezdana
Turković Marijana
Alibegović Maja
Delisimunovic Ivana
Dujmović Sanja