Lingvistička priprema za polaganje ispita razine B2/ početak 21.4.2018.

Lingvistička priprema za polaganje ispita razine B2 namijenjena  odgojiteljima-voditeljima programa učenja engleskog jezika u vrtićima

Cilj radionice je lingvistička edukacija odgojitelja djece predškolske dobi i njihova priprema za pristupanje ispitu razine B2.  Uspješno položenim ispitom stječe se  svjedodžba koja je javna isprava i koja omogućava provođenje programa poduke stranog jezika i upisuje se u radnu knjižicu.

Jezik:
 Engleski
Početak:
21.4.2018.
Završetak:
19.5.2018.

Dani/vrijeme održavanja: 5 subota po 6 nastavnih sati 9:30 - 14:30
Mjesto održavanja: SOVINE prostorije, Gundulićeva 63.
Broj sati : 27 sati pripreme + 3 sata za ispit
Način prijave: online prijava ili osobno u referadi SOVE

Cijena pripreme: 1.500,00
Uplata
: prijava se potvrđuje cjelokupnom uplatom, a najkasnije 7 dana prije početka.
Žiro-račun: SOVA jezično učilište:HR7924020061100606584 Erste banka
s naznakom: TT Lingvistika

Cijena ispita: 750,00 kn
Uplata: najkasnije 7 dana prije ispita
Žiro-račun: SOVA jezično učilište:HR7924020061100606584 Erste banka
model 99, s naznakom: Lingvistički TT-priprema/Ispit B2/

Prijava ONLINE
(e-mail i telefon su tajni podaci i služe samo za potrebe škole)

 


Ime Prezime
Halabarec Martina
špoljar tatjana
Lujić Iva
Kos Kristina
Petak Petra
Pugar Marija
Fruk Maja
Plankar Angelina
Banić Gabrijela
Đurković Nikolina
Gruja Renata
Jerleković Laura
Duga Resa Dječji vrtić
Duga Resa Dječji vrtić
Duga Resa Dječji vrtić
Njegovec Tanja
Špoljarec Zrinka
Hrg Sanela